Rimvydas Jurkuvėnas
Mokymų įmonės Būk Kitoks įkūrėjas, treneris, praktikas

Ekspertinės sritys: pardavimai, tarpusavio komunikavimas, streso/ laiko/ emocijų valdymas;

15+ metų aktyviai ugdantis pardavimo įgūdžius, laiko planavimą, tarpusavio komunikaciją per emocinio intelekto kompetencijų prizmę, absoliutus praktikas;
1300+ pravedęs sąmoningų mokomųjų sesijų;
1500+ dalyvavęs susitikimuose su skirtingų veiklų įmonių vadovais ir vykdęs pardavimus/ derybas/ aptarnavimą;
4000+ išanalizavęs pokalbių telefonu ir pateikęs pardavėjams/ vadovams individualų grįžtamąjį ryšį;
30+ tiek knygų perskaitantis, susisteminantis ir dalį aptariantis per kalendorinius metus (Linkedin tinkle galite rasti visas perskaitytas knygas ir norimas aptarti individualiai su treneriu);
Sertifikuotas „GENOS International“ emocinio intelekto ir asmenybinių žmonių tipų „DiSC“ praktikas;
Autorius pokalbių scenarijų šaltiems/ šiltiems skambučiams bei pardavimo sekų, kuriomis vadovaujasi lyderiaujančių įmonių darbuotojai.

Įdomūs faktai

Kiekvieną rytą atlieka tempimo pratimus - špagatą. Dieną pradeda nuo knygos skaitymo, skiria 1h.

Lina Bylienė
Išorinis partneris - trenerė, konsultantė, praktikė

Ekspertinės sritys: aktyvus pardavimas, klientų aptarnavimas, derybos ir konfliktų valdymas, emocinis intelektas, streso valdymas ir atsparumo stiprinimas, ribos, pozityvus mąstymas, asmeninis efektyvumas, laiko valdymas, įpročių keitimas ir formavimas, efektyvi komunikacija, grįžtamasis ryšys.

Sertifikuota emocinio intelekto EQ Genos praktikė bei darbui su DiSC, Thomas asmenybių tipologijos metodikomis. Daug dėmesio skirianti asmeninės atsakomybės prisiėmimui už savo tobulėjimą, ypatingai įgūdžių pritaikymą praktikoje bei jų įveiklinimą, siekiant geriausių rezultatų. 

15+ metų sėkmingai dirbusi skirtingose pardavimų, aptarnavimo ir mokymo srityse, vadovavusi komandoms bei ugdžiusi jų žmones. Patyrusi praktikė, sukaupusi patirties dirbdama tiek su pažengusiais, tiek su naujais pardavėjais, specialistais bei jų vadovais skirtingose verslo srityse – nuo gamybos iki paslaugų.

Turinti patirties kuriant ir diegiant kompetencijos modelius, mentorystės programas, formuojant mokymo kultūrą organizacijose, diegiant ir įtvirtinant vertybes.

Įdomūs faktai

Aktyviai praktikuoja jogą, meditaciją ir sąmoningumą, sertifikuota Yoga Alliance RYT200 jogos mokytoja.

VIDA RADZEVIČIENĖ
Išorinis partneris - trenerė, koučerė, praktikė

Ekspertinės sritys: streso valdymas grįstas dėmesingo įsisąmoninimo (mindfulness) psichologija, emocinis intelektas, perdegimo prevencija, psichologinio atsparumo stiprinimas, energijos/ jėgų atgavimas efektyvumui užtikrinti, dėmesio/ laiko valdymas, darbuotojų gerovės užtikrinimo programos;
Trenerė, ICF koučingo specialistė, mindfulness mokytoja, konsultantė, praktikė;
20+ metų darbo patirtis tarptautinėse organizacijose pardavimų ir rinkodaros srityse;
10+ metų patirtis vadovės pozicijose auginant komandas ir vadovus;
10+ metų fizinės ir psichologinės gerovės temos yra jos aistra;
1000+ valandų mokymosi ir praktikos asmeninės gerovės srityje;
7+ metai įvairių studijų fizinės ir psichologinės gerovės srityse:

Libre Universite du Samadeva Prancūzijoje – fizinės ir psichologinės gerovės studijos; Coaching.lt mokykla; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – Mindfulness grįstos streso valdymo studijos;

Žmogaus sąmoningumo ir savęs pažinimo ugdymas per nuolatinį mokymąsi ir praktikavimą;
Nuolatinio turinio Linkedin kūrėja - su tikslu sužadinti žmonių sąmoningumą, tam, kad realizuotų savo potencialą pasirūpinant savo gerove.

Įdomūs faktai

Sertifikuota Samara joga vedančioji, dėmesingo įsisąmoninimo (mindfulness) mokytoja, meditacijų praktikė bei kitų geros savijautos praktikų specialistė.

DIANA TALETAVIČIENĖ
Išorinis partneris - trenerė, konsultantė, praktikė

Ekspertinės sritys: pardavimo kanalų vystymas - mažmeninė/ elektroninė / B2B prekyba/ paslaugos, klientų aptarnavimas, pajamų/ sąnaudų optimizavimas, plėtra);

20+ metų patirtis prekybos srityje;

Motyvuoja sėkminga lyderystė, tikslų pasiekimas atrandant galimybes bei suvaldant iššūkius;

300+ darbuotojų komandos vedimas, paruošimas tampant efektyvesniems, proaktyvesniems, sėkmingiems ir laimingiems;

1000+ dienų disciplina praktikuojant savistabos metodikas tiek Lietuvoje, tiek Bali, tiek Shaolin Vokietijoje.

Įdomūs faktai

Sertifikuota Shaolin metodikų bei joga praktikė.