Rimvydas Jurkuvėnas
Mokymų įmonės Būk Kitoks įkūrėjas.
Ačiū, kad domiesi.

MOKYMAI (1/7)

SĄMONINGAS IR SĄŽININGAS PARDAVIMAS
Treneriai: Rimvydas, Lina, Diana


Kylantys sunkumai pardavimuose (dalyvių įvardijami):

 • Kiekvienas darbuotojas pardavinėja jam įprastu būdu, nėra bendros pardavimo veiksmų sekos;
 • Darbuotojai atlieka daug nesąmoningų bereikalingų/ manipuliacinių veiksmų, kurie gali pakenkti dialogui su klientu ir ilgalaikio santykio kūrimui;
 • Stresas skambinti/ bendrauti, nes nėra įpročio, aiškaus proceso, kuris apibrėžtų, kaip teisingai tai atlikti;
 • Įtampa važiuoti pas klientus, nes nespėjama pasiruošti, dėl to nežinia, kaip bus įgyvendintas susitikimas, kaip teks elgtis derybinėse ar konfliktinėse situacijose;
 • Dilema, kaip reaguoti į skirtingus klientų asmenybinius tipus;
 • Klientų vengimas parduotuvėje (darbo vietoje)/ akių kontakto nepalaikymas, nes įsitvirtinę neigiami įsitikinimai bei baimės.;
 • Nežinia ar taikomos technikos tinka šiandieniniam klientui.

Ugdymo tikslas:

 • Labai aiškiai perteikti sąmoningas ir pasiteisinusias pardavimo praktikas, metodikas, dažniausiai daromas klaidas, sąmoningai atliekamus proaktyvius veiksmus, kurie leis sustiprinti pasitikėjimą savimi, valdyti norimą dialogą su potencialiu/ nauju/ esamu klientu, saugiai bei užtikrintai jaustis derybų metu ar konfliktinėse situacijose ir padidinti tikimybę pasiekti užsibrėžtus pardavimo tikslus.

Mokymų turinys:

 • Derinamas individualiai su užsakovu ir sudėliojamas atliepiant nupasakotą dabartinę situaciją, išsakytus individualius lūkesčius, kylančius sunkumus;
 • Išpildomi grupėmis.

Mokymai skirti:

 • Naujiems, esamiems, būsimiems pardavimų vadybininkams bei vadovams tiek dirbantiems kontaktiniu/ nuotoliniu būdu su klientais, tiek telefonu, tiek B2B/ B2C kanalais.

Ugdyti darbuotojai šiose srityse:

 • Telekomunikacijos, logistika, draudimas, IT, reklama, sportas, gamyba, mažmena, didmena, finansai, lėtas turizmas.

MOKYMAI (2/7)

SĄMONINGAS IR EFEKTYVUS TARPUSAVIO KOMUNIKAVIMAS
Treneriai: Rimvydas, Lina


Kylantys sunkumai tarpusavio komunikacijoje (dalyvių įvardijami):

 • Sunku suprasti vienas kitą;

 • Daugelis vadovaujasi prielaidomis;
 • Nenoriai priimamas naujas komandos narys;
 • Vyksta nesusikalbėjimas ir pykčiai;
 • Sudėtingas santykis su vadovais;
 • Nedrąsu kalbėti su vadovu;
 • Nežinau, kaip pradėti pokalbį su vadovu;
 • Dirbdamas (-a) jaučiu įtampą;
 • Stresuoju darbo aplinkoje;
 • Vyrauja žema savigarba, nėra pagarbos vienas kitam;
 • Sunku suprasti savas emocijas, jas suvaldyti.

Ugdymo tikslas:

 • Padėti žmonėms sklandžiau komunikuoti atsižvelgiant į emocinio intelekto asmenybinius bruožus: savigarbą, savimonę, pagarbą kitam, kitų supratimą;
 • Sukurti dalyviams terpę atvirai išsakyti savuosius sunkumus, bendrai rasti sprendimus bei apsibrėžti veiksmus tęstiniam komunikavimui.

Mokymų turinys:

 • Derinamas individualiai su užsakovu ir sudėliojamas atliepiant nupasakotą dabartinę situaciją, išsakytus individualius lūkesčius, kylančius sunkumus;
 • Išpildomi grupėmis.

Mokymai skirti:

 • Įvairių sričių darbuotojams, kurie susiduria su įvardintais sunkumais.

Ugdyti darbuotojai šiose srityse:

 • Telekomunikacijos, logistika, draudimas, IT, reklama, sportas, gamyba, mažmena, didmena, finansai, lėtas turizmas.


MOKYMAI (3/7)

SĄMONINGAS IR ATSAKINGAS LAIKO PLANAVIMAS
Treneriai: Rimvydas, Lina, Vida


Kylantys sunkumai neplanuojant laiko (dalyvių įvardijami):

 • Nuolatinės klaidos, darbų dubliavimasis;
 • Sumažėjęs darbo efektyvumas;
 • Koncentracijos stoka;
 • Konfliktai su kolegomis, klientais, vadovais;
 • Nusivylimas kasdieniu darbu/ asmeninio pasitenkinimo mažėjimas;
 • Įtampa darbo vietoje/ stresas, nemiga;
 • Darbo ir asmeninio gyvenimo disbalansas;
 • Sąmyšis prioritetuose/ chaotiškas darbas;
 • Gėda prieš vadovus/ klientus;
 • Įmonės/ komandos rezultatų mažėjimas;
 • Pamiršti darbai, susitikimai, pažadai;
 • Sumaištis galvoje dėl didelio informacijos srauto.

Ugdymo tikslas:

 • Išaiškinti laiko planavimosi naudą kiekvienam asmeniškai;
 • Išmokyti susiplanuoti visus savo veiksmus: skambučius, el. laiškus, susitikimus, darbą biure bei aiškiai apsibrėžti prioritetus;
 • Išmokyti įsivertinti realų savąjį užimtumą, prisiimti darbų tiek, kiek leidžia laiko resursas ir argumentuotai tai pagrįsti esant papildomam darbų poreikiui.

Mokymų turinys:

 • Derinamas individualiai su užsakovu ir sudėliojamas atliepiant nupasakotą dabartinę situaciją, išsakytus individualius lūkesčius, kylančius sunkumus;
 • Išpildomi grupėmis.

Mokymai skirti:

 • Valdantiems didelius/ ilgalaikius informacijos srautus ir norintiems atsakingai valdyti savo laiką bei siekiantiems darbo ir laisvalaikio/ asmeninio gyvenimo subalansavimo.

Ugdyti darbuotojai šiose srityse:

 • Telekomunikacijos, logistika, draudimas, IT, reklama, sportas, gamyba, mažmena, didmena, finansai.

MOKYMAI (4/7)

SĄMONINGAS STRESO VALDYMAS
SAVĘS PAŽINIMAS, PAJAUTIMAS, ATRADIMAS
Treneriai: Rimvydas, Lina, Diana, vida

Kylantys sunkumai (dalyvių įvardijami):

 • Neigiamų įsitikinimų, baimių perteklius;
 • Nuolatinis nevaldomas stresas;
 • Bemiegės nerimo naktys;
 • Savęs nevaldymas;
 • Chaotiškos mintys, išsiblaškymas;
 • Pastovus bėgimas, skubėjimas;
 • Nėra laiko pabūti su savimi.

Ugdymo tikslas:

 • Identifikuoti ir suprasti turimų neigiamų įsitikinimų, baimių prasmę, žalą kiekvienam asmeniškai. Stoti su jomis akistaton;
 • Pajausti dabarties akimirką įtraukiant turimus pojūčius;
 • Pažinti geriau save ir gebėti susivaldyti stresinėse situacijose;
 • Atrasti savo stipriąsias puses, metodikas, kurios padėtų sustiprinti savivertę.

Mokymų turinys:

 • Derinamas individualiai su užsakovu ir sudėliojamas atliepiant nupasakotą dabartinę situaciją, išsakytus individualius lūkesčius, kylančius sunkumus;
 • Išpildomi grupėmis.

Mokymai skirti:

 • Įvairių sričių darbuotojams, kurie susiduria su kasdieniu stresu ir nori geriau save pažinti, pajausti ir atrasti.

Ugdyti darbuotojai šiose srityse:

 • Telekomunikacijos, logistika, draudimas, IT, reklama, sportas, gamyba, mažmena, didmena, finansai.

MOKYMAI, EI VERTINIMAS (5/7)

"GENOS" EMOCINIS INTELEKTAS
KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS, ANALIZĖ IR UGDYMAS
Treneriai: Rimvydas, Lina


Vertinimo tikslas:

 • Išaiškinti ugdytinas emocinio intelekto (EI) kompetencijas ir su jomis susijusias elgsenas;
 • Pasilyginti su pasauline vadovų bei darbuotojų lyginamąja grupe;
 • Aptarti individualiai su GENOS sertifikuotu praktiku gautus rezultatus ir nusimatyti tęstinius veiksmus EI kompetencijoms stiprinti;
 • Įgyvendinti mokymus grupei žmonių identifikuotoms bendroms ugdytinoms kompetencijoms pagerinti.

Mokymų turinys:

 • Derinamas individualiai su užsakovu ir sudėliojamas atliepiant nupasakotą dabartinę situaciją, išsakytus individualius lūkesčius, kylančius sunkumus;
 • Išpildomi grupėmis, individualiai.

Vertinimai, mokymai skirti:

 • Įvairių sričių darbuotojams tiek vadovams, tiek bet kurias kitas pareigas užimantiems darbuotojams.

Ataskaitų tipai:

 • Savęs vertinimo (savęs įsivertinimas)
 • 180 (savęs įsivertinimas ir kolegų įvertinimas)
 • 360 (savęs įsivertinimas, kolegų, vadovų ar/ ir klientų įvertinimas)

Vertinti darbuotojai šiose srityse:

 • Telekomunikacijos, logistika, IT, mažmena, didmena.

MOKYMAI, ASMENYBINIO TIPO NUSTATYMAS (6/7)

"DiSC" ASMENYBINIAI ŽMONIŲ TIPAI
ELGSENŲ NUSTATYMAS, ANALIZĖ IR UGDYMAS
Treneriai: Rimvydas, Lina

Elgsenų nustatymo tikslas:

 • Išaiškinti savo ir kitų žmonių asmenybinius tipus;
 • Suprasti savas elgsenas ir jas identifikuoti kituose žmonėse;
 • Gebėti savo elgseną pritaikyti prie bet kurio kito tipo, kad kuo geriau vienas kitą suprastumėte, pasitikėtumėte ir sukurtumėte ilgalaikį tarpusavio santykį;
 • Aptarti individualiai su DiSC sertifikuotu praktiku gautus rezultatus ir nusimatyti tęstinius veiksmus kasdienėms elgsenoms stiprinti;
 • Įgyvendinti mokymus grupei žmonių sustiprinant žinias apie DiSC asmenybinius tipus atliekant efektyvius praktinius pratimus su skirtingais ar tais pačiais asmenybiniais tipais;
 • Sustiprinti ir sukurti ilgalaikį nuoširdų santykį su komanda, vadovais, klientais.

Mokymų turinys:

 • Derinamas individualiai su užsakovu ir sudėliojamas atliepiant nupasakotą dabartinę situaciją, išsakytus individualius lūkesčius, kylančius sunkumus;
 • Išpildomi grupėmis, individualiai.

Elgsenų nustatymas, mokymai skirti:

 • Įvairių sričių darbuotojams tiek vadovams, tiek pardavimo žmonėms, tiek bet kurias kitas pareigas užimantiems darbuotojams.

Mokyti darbuotojai šiose srityse:

 • Telekomunikacijos, logistika, IT, mažmena, didmena
MOKYMAI, UGDANTYSIS VADOVAVIMAS (7/7)

UGDANTYSIS VADOVAVIMAS ARBA VADOVAVIMAS „koučingo stiliumi“
Treneriai:  Vida

Kylantys sunkumai (dalyvių įvardijami):

 • Neišmanau koučingo metodikų;
 • Sunku girdėti kitą, norisi pačiam dominuoti;
 • Sudėtinga perteikti grįžtamąjį ryšį, ypatingai neigiamą;
 • Neefektyviai deleguojamos užduotys;
 • Nesugebame susitarti dėl tikslų vykdymo.

Ugdymo tikslas:

 • Sukurti didesnį pasitenkinimą darbu, geresnius tarpasmeninius santykius;
 • Įgalinti darbuotojus prisiimti atsakomybę už savo darbą ir sprendimus;
 • Sustiprinti ryšį tarp vadovo ir komandos;
 • Pagerinti darbuotojų pasitenkinimą ir lojalumą;
 • Sumažinti perdegimą.

Mokymų turinys:

 • Derinamas individualiai su užsakovu ir sudėliojamas atliepiant nupasakotą dabartinę situaciją, išsakytus individualius lūkesčius, kylančius sunkumus;
 • Išpildomi grupėmis, individualiai.

Mokymai skirti:

 • Įvairių sričių darbuotojams, kurie susiduria minėtais sunkumais.

Ugdyti darbuotojai šiose srityse:

 • Telekomunikacijos, logistika.

MB  "Būk kitoks"  
Įmonės kodas: 304892560
rimvydas@bukkitoks.lt ,  8 620 10620
Linkedin